2019/05/09 WAILDLIFE FORUMに掲載されました

2017/10/03 朝日新聞掲載

2017/10/03 京都新聞掲載

2017/10/03 中日新聞掲載

2017/09/04 中日新聞掲載

2017/08/07 びわ湖放送 放映

2017/06/13 毎日新聞掲載

2017/06/05 中日新聞掲載

2017/05/29 京都新聞掲載

2017/05/09 プレス民進掲載